(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 18/12/2018, có 86 thông báo KHLCNT chậm.
Ngày 18/12: Có 86 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 18/12: Có 86 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công bố chậm so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ ngày 03/12/2018 trở về trước, nhưng đến ngày 18/12/2018 mới được đăng tải, cụ thể là: KHLCNT của Công ty CP Tư vấn sáng tạo và ý tưởng xanh Việt Nam cho dự toán “Cung cấp vật tư, nguyên vật liệu” được phê duyệt tại Văn bản số 335/QĐ-NAFOSTD ngày 20/9/2018; KHLCNT của UBND xã Đức Phong (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cho dự án “Đ.xã: Tuyến nhà ông Chín Nể - Giáp ngã 3 ông Thành (Tân An)” được phê duyệt tại Văn bản số 218/QĐ-UBND ngày 28/11/2018; KHLCNT của Công ty CP Tư vấn xây dựng Nguyên Châu cho dự toán “Sửa chữa và bảo trì xe ô tô năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 901/QĐ-BCH ngày 19/11/2018; KHLCNT của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho dự án “Đầu tư mở rộng hạ tầng mạng cố định băng rộng năm 2015” được phê duyệt tại Văn bản số 5503/QĐ-CNVTQĐ-VTNet ngày 30/11/2018; KHLCNT của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nam Quốc cho dự toán “Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Khách sạn Thiên Hồng” được phê duyệt tại Văn bản số 104/QĐ-KSTH ngày 03/12/2018; KHLCNT của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho dự toán “Sửa chữa, thay thế thiết bị điện bị hư hỏng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4” được phê duyệt tại Văn bản số 3002/QĐ-HQHCM ngày 26/11/2018, dự toán “Sửa chữa máy lạnh cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Văn bản số 3000/QĐ-HQHCM ngày 26/11/2018; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Nam cho dự án “Trạm ngắt Phú Quốc” được phê duyệt tại Văn bản số 3825/QĐ-EVN-SPC ngày 15/11/2018; KHLCNT của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cho dự án “Nâng công suất máy biến áp T3 110kV trạm biến áp 220kV Quy Nhơn” được phê duyệt tại Văn bản số 1866/QĐ-EVNNPT ngày 16/10/2018; KHLCNT của Ban Truyền hình tiếng dân tộc cho dự toán “Cung cấp thiết bị văn phòng” được phê duyệt tại Văn bản số 191b/QĐ-THDT ngày 31/10/2018; KHLCNT của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho dự án “Khảo sát địa hình, lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quy Đạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tỉ lệ 1/2000” được phê duyệt tại Văn bản số 3053/QĐ-UBND ngày 13/9/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho dự toán “Gói số 05, năm 2018: Trường THCS Thanh Bình, Trường THCS Bình Thành” được phê duyệt tại Văn bản số 413/QĐ-UBND.HC ngày 29/10/2018; KHLCNT của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV cho dự án “Vận chuyển tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 1112/QĐ-CNPC ngày 08/11/2018; KHLCNT của Bệnh viện Từ Dũ cho dự án “Xây dựng thay thế khu B - C của Bệnh viện Từ Dũ” được phê duyệt tại Văn bản số 1899/QĐ-SXD-KTXD ngày 07/12/2017; KHLCNT của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho dự toán “Mua sắm thiết bị dạy học” được phê duyệt tại Văn bản số 124/QĐHT ngày 08/11/2018; KHLCNT của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho dự án “Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh-VT76 và các nhánh rẽ” được phê duyệt tại Văn bản số 176/QĐ-EVNNPC ngày 26/01/2018; KHLCNT của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cho dự toán “Chi ngân sách nhà nước” được phê duyệt tại Văn bản số 268/QĐ-CNTT ngày 30/11/2018; KHLCNT của Bưu điện tỉnh Hà Giang cho dự án “Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bưu điện huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 1299/QĐ-BĐVN ngày 13/11/2017; KHLCNT của Công ty CP Tư vấn đầu tư Nam Sài Gòn cho dự án “Tăng cường năng lực phân tích kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh thuộc Sở Y tế (giai đoạn 1)” được phê duyệt tại Văn bản số 3325/QĐ-UBND ngày 24/11/2017; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) cho dự toán “Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 252/QĐ- BVNT ngày 28/11/2018; KHLCNT của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho dự án “Duy tu thoát nước huyện Cần Giờ năm 2018, hạng mục Duy tu, cải tạo hệ thống thoát nước đường Đặng Văn Kiều (đoạn từ đường Lê Thương đến cầu đò Cơ Khí) thị trấn Cần Thạnh” được phê duyệt tại Văn bản số 1772/QĐ-UBND ngày 22/11/2018; KHLCNT của Trường Mầm non Tiến Thịnh (huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) cho dự toán “Mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học mới 2018 - 2019 Trường Mầm non Tiến Thịnh, huyện Mê Linh (đợt 2)” được phê duyệt tại Văn bản số 3491/QĐ-UBND ngày 03/12/2018; KHLCNT của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre cho dự án “Xét nghiệm nước thành phẩm theo quy chuẩn Bộ Y tế năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 2572 ngày 27/11/2018; KHLCNT của Cục Truyền thông Công an Nhân dân cho dự toán “Cung cấp các thiết bị tiền kỳ phục vụ phát sóng Kênh Truyền hình CAND năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 741a/QĐ-X04(P3) ngày 03/12/2018; KHLCNT của Bệnh viện Quận 6 (TP.HCM) cho dự toán “Mua sắm hóa chất dùng trong xét nghiệm năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 156/QĐ-BV ngày 28/8/2018; KHLCNT của Công ty Điện lực Nam Định cho dự toán “Mua sắm VTTB phục vụ SCTX + PTKHM quý I+II năm 2019” được phê duyệt tại Văn bản số 3059/QĐ-PCNĐ ngày 16/11/2018, dự án “Cải tạo trung tâm điều khiển xa tỉnh Nam Định” được phê duyệt tại Văn bản số 3050/QĐ-PCNĐ ngày 16/11/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho dự toán “Mua sắm, sửa chữa tài sản văn phòng Ban QLDA” được phê duyệt tại Văn bản số 76/BLQDA ngày 03/12/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho dự án “Trung tâm Sản Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ” được phê duyệt tại Văn bản số 1050/QĐ-BV ngày 13/7/2018; KHLCNT của Phòng Quản lý đô thị Quận 2 (TP.HCM) cho dự án “Duy tu mặt hẻm tổ 27, 28, phường An Phú” được phê duyệt tại Văn bản số 5855/QĐ-UBND ngày 30/11/2018; KHLCNT của UBND xã Nam Trạch cho dự án “Cải tạo trụ sở làm việc xã Nam Trạch” được phê duyệt tại Văn bản số 4962/QĐ-UBND ngày 29/10/2018; KHLCNT của UBND thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho dự án “Kho lạnh bảo quản thực phẩm cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Phương Nam, xã Tân Mỹ thuộc dự án Hỗ trợ phát triển hạ tầng một số HTX trên địa bàn tỉnh thuộc MTQG xây dựng nông thôn mới 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 3392/QĐ-UBND ngày 12/11/2018, dự án “Xưởng sơ chế, đóng gói và kho bảo quản, chế biến cho HTX dịch vụ nông nghiệp Dĩnh Trì, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang thuộc dự án Hỗ trợ phát triển hạ tầng một số HTX trên địa bàn tỉnh thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 3391/QĐ-UBND ngày 12/11/2018; KHLCNT của Viện Khoa học năng lượng cho dự án “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, xây dựng và chuyển giao mô hình khai thác và sử dụng hợp lý nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở Tây Nguyên” được phê duyệt tại Văn bản số 1847/QĐ-VHL ngày 22/10/2018; KHLCNT của UBND xã Tân Tiến cho dự án “Đường GTNT xã Tân Tiến; Tuyến đường trục trung tâm vào Khu thể thao Văn hóa xã, điện chiếu sáng và cây xanh” được phê duyệt tại Văn bản số 58b/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; KHLCNT của Trung tâm Viễn thông 6 cho dự án “Thu hồi cáp đồng những khu vực hay xẩy ra mất trộm cáp - Dịch chuyển cột cáp GPMB Đội viễn thông Thanh Oai” được phê duyệt tại Văn bản số 338.1/QĐ-TTVT6-KTĐH ngày 19/11/2018; KHLCNT của Trung tâm Viễn thông 3 cho dự án “Xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ PTTB và chuyển đổi thuê bao Mega VNN sang Fiber VNN trên địa bàn Trung tâm Viễn thông 3 đợt 1 năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 498/QĐ-TTVT3-KTĐH ngày 26/11/2018; KHLCNT của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Á Châu cho dự án “Trồng, chăm sóc rừng tràm và xây dựng 02 cống và trạm gác rừng” được phê duyệt tại Văn bản số 2334/QĐ-UBND ngày 24/9/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) cho dự án “Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D28 Khu đô thị mới Cầu Giấy” được phê duyệt tại Văn bản số 2724/QĐ-UBND ngày 02/11/2018; KHLCNT của Công ty Điện lực Hòa Bình cho dự án “Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Hòa Bình và ĐZ và TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 3436/QĐ-EVNNPC ngày 16/11/2018; KHLCNT của UBND xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho dự án “Trường THCS Kỳ Sơn” được phê duyệt tại Văn bản số 4865/QĐ-UBND ngày 29/11/2018; KHLCNT của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng cho dự toán “Mua sắm và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh” được phê duyệt tại Văn bản số 2885/QĐ-SYT ngày 15/11/2018, dự toán “Trồng cây xanh - chậu cây xanh cho các khoa phòng” được phê duyệt tại Văn bản số 2882/QĐ-SYT ngày 15/11/2018, dự toán “Mua sắm lắp đặt trang thiết bị văn phòng” được phê duyệt tại Văn bản số 2759/QĐ-SYT ngày 29/10/2018; KHLCNT của UBND huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho dự án “Kè ngăn lũ khu dân cư dọc sông Lại Giang (đoạn thôn Nhuận An Đông), xã Hoài Hương (giai đoạn 1)” được phê duyệt tại Văn bản số 4047/QĐ-UBND ngày 16/11/2018; KHLCNT của Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (quận Thủ Đức, TP.HCM) cho dự án “Sửa chữa, cải tạo Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn; Hạng mục: Xây dựng mới 02 phòng học và lối thoát hiểm” được phê duyệt tại Văn bản số 3787/QĐ-UBND ngày 29/6/2018; KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho dự án “Xây dựng Trụ sở UBND thị trấn Tân Túc” được phê duyệt tại Văn bản số 10146/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; KHLCNT của Trung tâm Y tế huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) cho dự án “Cung ứng hóa chất, vật tư y tế năm 2018 - 2019 (phần còn lại và bổ sung) của Trung tâm Y tế huyện Phước Long” được phê duyệt tại Văn bản số 63/KH-TTYT ngày 09/11/2018; KHLCNT của Trường Tiểu học Lưu Hữu Phước cho dự án “Lắp đặt lưới chống nắng sân trường cho học sinh” được phê duyệt tại Văn bản số 09/KH-LHP ngày 05/10/2018; KHLCNT của UBND xã Đoàn Kết cho dự án “Sửa chữa, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1, xã Đoàn Kết” được phê duyệt tại Văn bản số 114a/QĐ-UBND ngày 08/10/2018; KHLCNT của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho dự toán “Mua sắm máy dao một mặt cắt lập trình nâng cao năng lực sản xuất cho Xưởng in Văn phòng Bộ” được phê duyệt tại Văn bản số 5175/QĐ-BGDĐT ngày 03/12/2018; KHLCNT của UBND xã Nhơn Phúc cho dự án “Khu dịch vụ và dân cư phía tây đường Tây Tỉnh, thôn An Thái, xã Nhơn Phúc” được phê duyệt tại Văn bản số 220/QĐ-UBND ngày 24/10/2018, dự án “Khu dân cư phía nam đường ĐT636, thôn An Thái, xã Nhơn Phúc” được phê duyệt tại Văn bản số 226/QĐ-UBND ngày 29/10/2018; KHLCNT của Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên cho dự án “Mở rộng hệ thống nuôi giữ và nhân giống thủy cầm giai đoạn 2012 - 2020” được phê duyệt tại Văn bản số 612/QĐ-BNN-XD ngày 03/3/2017; KHLCNT của Ban QLDA xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) cho dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí 2) tại xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm” được phê duyệt tại Văn bản số 3490/QĐ-UBND ngày 08/11/2018; KHLCNT của UBND phường Túc Duyên (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp đường Túc Duyên từ Kiốt xăng số 61 đến đường Xuân Hòa kéo dài” được phê duyệt tại Văn bản số 9903/QĐ-UBND ngày 09/11/2018; KHLCNT của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) cho dự án “Nhà lớp học điểm Trường Mầm non bản Dầu, xã Chiềng Cọ thành phố Sơn La” được phê duyệt tại Văn bản số 3452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018; KHLCNT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh cho dự toán “Mua sắm vật tư phục vụ chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi- Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 869A/QĐ-TTKSBT ngày 20/11/2018; KHLCNT của UBND xã Diên Đồng cho dự án “Sửa chữa hệ thống tuyến kênh mương và trạm bơm số 2” được phê duyệt tại Văn bản số 35/QĐ-UBND ngày 26/11/2018; KHLCNT của Công ty CP Cấp nước Nhà Bè cho dự án “Sửa chữa ống mục khu vực Quận 7 năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 2546/QĐ-CPCNNB-KT ngày 24/10/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình (TP. Hà Nội) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Thành Công” được phê duyệt tại Văn bản số 2038/QĐ-UBND ngày 05/11/2018; KHLCNT của Văn phòng UBND TP. Hà Nội cho dự án “Xây dựng hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý điều hành của Thành phố - giai đoạn 3” được phê duyệt tại Văn bản số 6222 ngày 14/11/2018; KHLCNT của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại cho dự toán “Cung cấp và lắp đặt bộ hâm nước lò hơi số 5 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018 Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại” được phê duyệt tại Văn bản số 6035/QĐ-PPC ngày 15/12/2017; KHLCNT của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Quảng Nam cho dự toán “Sửa chữa máy đo loãng xương” được phê duyệt tại Văn bản số 192a/QĐ-SKSS ngày 20/11/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho dự án “Cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước ngõ 324 phố Nguyễn Lương Bằng và ngõ 20 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương” được phê duyệt tại Văn bản số 3443/QĐ-UBND ngày 29/11/2018; KHLCNT của Công ty CP Thủy điện Đắk Rtih cho dự án “Nhà máy thủy điện Đắk Rtih” được phê duyệt tại Văn bản số 31/QĐ-DaHC ngày 28/11/2018; KHLCNT của Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ cho dự toán “Mua sắm máy đóng mắt ngỗng 02 đầu” được phê duyệt tại Văn bản số 120/QĐ-ICT ngày 30/11/2018, dự toán “Mua sắm máy đóng kim 01 đầu (2 máy)” được phê duyệt tại Văn bản số 121/QĐ-ICT ngày 30/11/2018; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu cho dự án “Xây dựng Bệnh viện Lao” được phê duyệt tại Văn bản số 2164/QĐ-UBND ngày 03/12/2018; KHLCNT của Công ty CP Phát triển điện Lai Châu cho dự án “Thủy điện Nậm So 2” được phê duyệt tại Văn bản số 10/2018/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2018; KHLCNT của UBND Phường 8 (Quận 8, TP.HCM) cho dự án “Hẻm 201 Ba Đình Phường 8” được phê duyệt tại Văn bản số 253/QĐ-UBND ngày 19/11/2018, dự án “Hẻm 23 Trần Văn Thành Phường 8” được phê duyệt tại Văn bản số 7202/QĐ-UBND ngày 03/12/2018, dự toán “Trang bị cự mã phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn” được phê duyệt tại Văn bản số 186/UBND-KH ngày 02/12/2018; KHLCNT của Phòng Kinh tế thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho dự án “Hai bên tuyến rạch Thầy Năng và Ông Đành lắp đặt hệ thống chiếu sáng và lan can để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, phường Phú Cường” được phê duyệt tại Văn bản số 3979/QĐ-UBND ngày 03/12/2018; KHLCNT của Tập đoàn Viễn thông Quân đội cho dự toán “Hệ thống điều hành kết hợp truyền hình giao ban trực tuyến trong Quân đội” được phê duyệt tại Văn bản số 4636/QĐ-BQP ngày 26/10/2018; KHLCNT của UBND xã Lê Hồ (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) cho dự toán “Các hạng mục phụ trợ Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng” được phê duyệt tại Văn bản số 8067/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho dự án “Đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (phần xây dựng mới)” được phê duyệt tại Văn bản số 2226/QĐ-UBND ngày 18/10/2017; KHLCNT của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) cho dự án “Trường Tiểu học Phương Thạnh A, xã Phương Thạnh. Hạng mục: Khối 08 phòng học (04 trệt 04 lầu)” được phê duyệt tại Văn bản số 181/QĐ-BQLDA ngày 20/8/2018; KHLCNT của UBND xã Mỹ Thọ cho dự án “Kiên cố hóa kênh tưới từ kênh chính phía Nam hồ Hóc Nhạn (thôn Chánh Đạo) đi đội 9 thôn Cát Tường” được phê duyệt tại Văn bản số 7456/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; KHLCNT của UBND xã Hưng Thủy cho dự án “Sửa chữa đường GTNT Hòa Đông - Phù Thiết 1, xã Hưng Thủy” được phê duyệt tại Văn bản số 5867/QĐ-UBND ngày 30/11/2018; KHLCNT của Huyện ủy Than Uyên (tỉnh Lai Châu) cho dự toán “Thuê lắp dựng sân khấu, tăng âm, ánh sáng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập” được phê duyệt tại Văn bản số 1980b-QĐ/HU ngày 10/7/2018, dự toán “Thuê trang phục, đạo cụ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Than Uyên” được phê duyệt tại Văn bản số 1982a/QĐ-HU ngày 10/7/2018; KHLCNT của Trung tâm Y tế huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) cho dự toán “Mua sắm máy chủ + phụ kiện” được phê duyệt tại Văn bản số 241/QĐ-TTYT ngày 28/11/2018; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho dự toán “Sửa chữa ống khói, máy bơm, biến tần điều chỉnh quạt, van khóa cho lò đốt của khoa KSNK - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình” được phê duyệt tại Văn bản số 1203A/QĐ-BVĐK ngày 22/11/2018; KHLCNT của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang cho dự toán “Đặt mua bổ sung giấy trắng A4 sử dụng năm 2018” được phê duyệt tại Văn bản số 940/QĐ-KGI-HCNS ngày 03/12/2018; KHLCNT của Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang cho dự án “Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang” được phê duyệt tại Văn bản số 5319-QĐ/HNDTW ngày 25/10/2018. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.