(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2020 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ủy quyền như sau:

Ngày 18/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TPHCM ảnh 1