(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ như sau:
Ngày 18/11/2021, đấu giá xe rải bê tông nhựa bánh lốptại TP.HCM ảnh 1