(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức ủy quyền như sau:
Ngày 18/11/2021, đấu giá vật tư thiết bị, dụng cụ đồ nghề tại TP.HCM ảnh 1