(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Hạt Kiểm Lâm thị xã An Khê ủy quyền như sau:

Tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu gồm: 6,919 m3 Gỗ tròn, xẻ chủng loại Ké.

Hạt Kiểm Lâm thị xã An Khê

Ngày 18/11/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 18/11/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 18/11/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 18/11/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 18/11/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 18/11/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 9