(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

03 lô hàng là tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 18/11/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4