(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp do Hạt Kiểm lâm huyện Kbang ban hành quyết định tịch thu gồm: Lâm sản : 36,619 m3 Gỗ tròn, xẻ các loại, 580 kg cành, nhánh Hương, 3.500 kg Cẩu Tích. Phế liệu: 305 kg sắt Phế liệu (gồm: 04 xe máy độ chế không biển kiểm soát và 05 cưa xăng)

Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang

Ngày 18/11/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 2