(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vicen thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Ban Quản Lý chợ Quận Sơn Trà ủy quyền như sau:

Quyền thuê sử dụng diện tích bán hàng Kiot, nhà đình chợ An Hải Bắc.

Ban Quản Lý chợ Quận Sơn Trà

Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng 1 ki ốt và 11 lô tại nhà đình chợ An Hải Bắc, TP.Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng 1 ki ốt và 11 lô tại nhà đình chợ An Hải Bắc, TP.Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền thuê sử dụng 1 ki ốt và 11 lô tại nhà đình chợ An Hải Bắc, TP.Đà Nẵng ảnh 3