(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Landpro thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do UBND huyện Nam Sách ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 9.906,5 m2 đất ở, được chia thành 106 lô gồm 3 vị trí, tại điểm dân cư mới khu C, Trần Hưng Đạo, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách

UBND huyện Nam Sách

Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9.906,5 m2 đất tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9.906,5 m2 đất tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9.906,5 m2 đất tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9.906,5 m2 đất tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ảnh 4
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9.906,5 m2 đất tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ảnh 5
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9.906,5 m2 đất tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ảnh 6