(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Dương Châu - Land thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Khách sạn tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum. Diện tích: 7.464,8 m2 Giá khởi điểm của tài sản đấu giá làm tròn: 1.939.176.000 đồng/7.464,8m2/01năm.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum

Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.464,8m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.464,8m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.464,8m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.464,8m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.464,8m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 5
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.464,8m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 6
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.464,8m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 7
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.464,8m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 8
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 7.464,8m2 đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ảnh 9