(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng 51 thửa đất tại đô thị dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (Đợt 1) * Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở tại đô thị. * Vị trí, địa điểm của tài sản: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. * Nhóm, loại, diện tích đất: - Nhóm đất: Phi nông nghiệp. - Loại đất: Đất ở tại đô thị. - Tổng diện tích đất: 5.271,1 m2. - Số lượng tài sản: Quyền sử dụng 51 thửa đất ở. - Chi tiết tài sản đấu giá: (Có bảng kê chi tiết kèm theo).. Địa điểm tài sản: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. * Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất đấu giá - Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. - Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 5
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 6
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51 thửa đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ảnh 7