(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Khu nhà, đất tại số 812, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Tổng diện tích đất: 2.551,7 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ. Tài sản gắn liền với đất: 05 ngôi nhà làm việc được đưa vào sử dụng từ những năm 1982 đến nay; tổng diện tích sàn xây dựng đã trích đo: 2.071,7 m2.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình

Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.551,7 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.551,7 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.551,7 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.551,7 m2 đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 4