(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

1. Số lô đất đấu giá:12 lô đất Khu dân cư xen ghép tổ dân phố Vân Căn và tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. 2. Vị trí khu đất đấu giá: Khu dân cư xen ghép tổ dân phố Vân Căn, tờ bản đồ số 19: Vị trí 2, đường Đặng Huy Cát và tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. 3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài. 4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các Khu dân cư xen ghép tổ dân phố Vân Căn và tổ dân phố Khuông Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5