(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

106 lô đất ở thuộc TBĐ 16, 24, 33, 69 và TBĐ 70 Khu QHDC chỉnh trang dòng Suối Thó kết hợp đường giao thông và khu dân cư thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát

Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 106 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 106 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 106 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 106 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 106 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 106 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 6
Ngày 18/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 106 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 7