(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV Sumi Trust – Chi nhánh TP.HCM như sau:
Ngày 18/11/2021, đấu giá máy khoan đá CMV TH30Stại TP.HCM ảnh 1