(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Lô tôm sú lột PTO, số lượng tổng cộng: 53kg; gồm: - Loại: 21-35 con/453g; số lượng 8kg; - Loại: 26-30 con/453g; số lượng 3,6kg; - Loại: 31-40 con/453g; số lượng 25,5kg; - Loại: 41-50 con/453g; số lượng 15,9kg.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu

Ngày 18/11/2021, đấu giá lô tôm sú lột PTO tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá lô tôm sú lột PTO tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 2