(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Hội đồng Giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa ủy quyền như sau:

lô tài sản thanh lý

Hội đồng Giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa

Ngày 18/11/2021, đấu giá lô tài sản thanh lý tại tỉnh Đắk Nông ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá lô tài sản thanh lý tại tỉnh Đắk Nông ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá lô tài sản thanh lý tại tỉnh Đắk Nông ảnh 3