(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Cục Quản lý Thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:

Lô cát xây dựng.

Cục Quản lý Thị trường TP.HCM

Ngày 18/11/2021, đấu giá lô cát xây dựng tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá lô cát xây dựng tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá lô cát xây dựng tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá lô cát xây dựng tại TP.HCM ảnh 4