(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:
Ngày 18/11/2021, đấu giá lô áo thun, máy photocopy tại TP.HCM ảnh 1