(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Bể bơi cho thuê để kinh doanh dịch vụ bơi của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. (Kích thước bể: chiều dài 50m, chiều rộng 25m, chiều sâu từ 1,2m đến 1,8m). - Thời gian cho thuê tài sản: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Ngày 18/11/2021, đấu giá bể bơi cho thuê để kinh doanh dịch vụ bơi tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá bể bơi cho thuê để kinh doanh dịch vụ bơi tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá bể bơi cho thuê để kinh doanh dịch vụ bơi tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá bể bơi cho thuê để kinh doanh dịch vụ bơi tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ảnh 4