(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Phòng Nội vụ quận Gò Vấp ủy quyền như sau:

780 cái thùng phiếu bằng sắt phục vụ công tác bầu cử (thùng phiếu loại lớn là 623 cái, thùng phiếu loại nhỏ là 157 cái).

Phòng Nội vụ quận Gò Vấp

Ngày 18/11/2021, đấu giá 780 thùng phiếu bằng sắt tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá 780 thùng phiếu bằng sắt tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá 780 thùng phiếu bằng sắt tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá 780 thùng phiếu bằng sắt tại TP.HCM ảnh 4