(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Tổng Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư - CTCP ủy quyền như sau:
Ngày 18/11/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 1