(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Nhà máy ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP ủy quyền như sau:

2.290 xe ô tô tồn kho lâu năm (129 lô) thương hiệu VEAM chưa qua sử dụng, chất lượng tương đương mẫu điển hình, chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thời gian bảo hành là 12 tháng hoặc 30.000 km kể từ ngày bàn giao xe, tuỳ trường hợp nào đến trước (chi tiết theo danh mục xe tồn kho lâu năm bán đấu giá), tại Nhà máy ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, địa chỉ: Khu 6, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Việc bán tài sản được thực hiện bán một lần toàn bộ tài sản.

Nhà máy ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam- CTCP

Ngày 18/11/2021, đấu giá 2.290 xe ô tô VEAM tồn kho chưa qua sử dụng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá 2.290 xe ô tô VEAM tồn kho chưa qua sử dụng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá 2.290 xe ô tô VEAM tồn kho chưa qua sử dụng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá 2.290 xe ô tô VEAM tồn kho chưa qua sử dụng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 18/11/2021, đấu giá 2.290 xe ô tô VEAM tồn kho chưa qua sử dụng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 18/11/2021, đấu giá 2.290 xe ô tô VEAM tồn kho chưa qua sử dụng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 18/11/2021, đấu giá 2.290 xe ô tô VEAM tồn kho chưa qua sử dụng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 18/11/2021, đấu giá 2.290 xe ô tô VEAM tồn kho chưa qua sử dụng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 8