(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2020 do Đội Quản lý thị trường số 7 ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô tài sản gồm mắt kính, gọng kính các loại, Số lượng 490 cái do Đội Quản lý thị trường số 7, Số 08-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đưa ra đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 11/11/2020 và ngày 12/11/2020 tại Kho Đội Quản lý thị trường số 7, số 08-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 13/11/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 111.320.000 đồng.

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận từ ngày 11/11/2020 đến ngày 13/11/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 13/11/2020 (đến 17 giờ).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ, ngày 18/11/2020 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.