(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2020 do Đội quản lý thị trường số 3 ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản do Đội quản lý thị trường số 3, Số 20D đường Lê Thánh Tôn, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá:

Ngày 18/11/2020, đấu giá tang vật tịch thu sung quỹ tại thành phố Cần Thơ ảnh 1

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận từ ngày 11/11/2020 đến ngày 13/11/2020 (đến 17 giờ)

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 11/11/2020 và ngày 12/11/2020 tại Kho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ, số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 13/11/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 50.000 đồng/tài sản/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 13/11/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 18/11/2020 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.