(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2020 do Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 18/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 1