(BĐT) - Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2020 do UBND tỉnh Hưng Yên ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản công là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND tỉnh Hưng Yên.

3. Tên đơn vị được giao tổ chức việc Đấu giá quyền sử dụng đất: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, cụ thể:

a) Quyền sử dụng đất

- Vị trí thửa đất: thửa đất số 16, tờ bản đồ địa chính số 39, tỷ lệ 1/500 phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

- Tổng số thửa đất: 01 thửa

- Diện tích thửa đất: 6.340m2 (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BH670770 ngày 11/9/2014);

- Hạ tầng kỹ thuật của thửa đất đấu giá: hạ tầng kỹ thuật sẵn có

- Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

+ Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá.

+ Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm (kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá).

b) Tài sản gắn liền với đất

- Nhà công trình: 1,5 tầng

- Diện tích sàn đã xây dựng: 4.014m2

- Công trình sử dụng giải pháp móng cọc BTCT 350#, tiết diện cọc 350x350. Phần thân nhà sử dụng giải pháp kết cấu khung; sàn BTCT 300# toàn khối đổ tại chỗ; tường bao xây gạch VXM M75.

- Giá trị đã đầu tư (Giá trị quyết toán) là: 34.403.476.300 đồng tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên.

- Mục tiêu đầu tư trên khu đất: Xây dựng công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết cho Trung tâm Hội nghị tỉnh hoạt động, kinh doanh dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn tiêu chuẩn tối thiểu ba sao, nhà hàng và các ngành, nghề thương mại, dịch vụ khác mà pháp luật không cấm (không được làm nhà ở).

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 69.345.754.500 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi bốn nghìn năm trăm đồng); trong đó:

a) Giá trị cho thuê quyền sử dụng đất: 34.942.278.200 đồng

b) Công trình trên đất: 34.403.476.300 đồng

Tổng cộng: 69.345.754.500 đồng

- Tiền đặt trước: 3.468.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 3.000.0000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Ba triệu đồng trên một hồ sơ).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá đất và tài sản gắn liền với đất hoặc liên hệ trước với Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt để được hẹn lịch đi xem tài sản vào các ngày 10/11/2020 và 11/11/2020 (trong giờ hành chính).

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức trả giá: Trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56; có đủ các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 Luật đất đai 2013.

- Cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng Công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng Công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một Doanh nghiệp tham gia đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

7.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc đối tượng được quy định tại mục 7.1.

b) Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

c) Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt phát hành)

d) Có đủ các điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Pháp luật, cụ thể:

- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước.

- Phải có vốn thuộc chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án. Số tiền huy động ít nhất phải bằng tổng mức đầu tư của dự án trừ đi số vốn thuộc chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án. Trường hợp tại thời điểm tham gia đấu giá mà nhà đầu tư đang thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư khác thì phải xác định, giải trình rõ số vốn đầu tư dành cho dự án này. Hồ sơ gồm:

+ Báo cáo tóm tắt đề xuất chủ trương đấu tư trên đất.

+ Bảng kê danh mục các dự án đang thực hiện và vốn chủ sở hữu đã sử dụng cho từng dự án.

+ Chứng minh vốn chủ sở hữu: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của doanh nghiệp (Báo cáo tài chính phải đầy đủ và đúng quy định) đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp đang hoạt động. Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư tại ngân hàng thương mại đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập. Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư tại ngân hàng thương mại đối với nhà đầu tư là hộ gia đình, cá nhân.

+ Chứng minh vốn huy động bằng văn bản cam kết của ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính cho vay để đầu tư dự án.

đ) Có văn bản cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đúng quy hoạch, đúng thiết kế, đúng tiến độ khi trúng đấu giá và không nợ đọng tiền thuế đối với ngân sách nhà nước.

e) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

f) Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

- Trường hợp liên danh đứng tên chung tham gia đấu giá, các Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có văn bản thỏa thuận, cam kết vốn tham gia trong liên danh, quy định rõ người đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định điều kiện tham gia đấu giá trước khi tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

7.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 02/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/11/2020 (trong giờ hành chính trừ Thứ bảy, Chủ nhật) trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

9. Thời gian và cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 phút ngày 13/11/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 17/11/2020 (trong giờ hành chính).

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

+ Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt;

+ Số tài khoản: 2222.8888.2288 Tại: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Đông Anh;

+ Nội dung: (Họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý:

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt trước thời hạn nêu trên và vẫn được chấp nhận là hợp lệ.

- Trường hợp khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản, đến 11 giờ 00 phút ngày 17/11/2020 mà số tiền đặt trước của khách hàng không báo có vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt thì người đó không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 17/11/2020 tại Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 18/11/2020 (Thứ tư) tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt; Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. ĐT liên hệ: 0243.2115234.

Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên; Địa chỉ: Số 535 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên./.