(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2do Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội, địa chỉ: Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá:

Tài sản đấu giá: Lô máy tiện, máy chiếu, máy tính, điều hòa, biển sắt đã qua sử dụng (có danh mục chi tiết tài sản kèm theo).

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội đấu giá theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm không có thuế GTGT: 9.205.000đ (Chín triệu, hai trăm linh năm nghìn đồng). - Các loại thuế, phí và chi phí (bảo quản, di chuyển …) liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do khách mua chịu.

3.4. Tiền đặt trước: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

3.5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ/01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng/01 hồ sơ)

3.6. Bước giá: 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

Kế hoạch đấu giá:

Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 06/11/2020.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/11/2020 đến 17h00 ngày 13/11/2020 tại trụ sở Trung tâm

Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 06/11/2020 đến ngày 10/11/2020 tại trụ sở Trung tâm.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11/11/2020 và ngày 12/11/2020 tại: Trưởng Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội, địa chỉ: Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/11/2020 đến 17h00 ngày 17/11/2020.

Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 06/11/2020 đến ngày 13/11/2020.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 18/11/2020 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: tại trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem xét.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 06/11/2020 đến ngày 13/11/2020 và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 76/QCĐG ngày 05/11/2020 do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24).3355.3359/0988.020.789 (bà Cao Kim Ngân - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1).

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)

Ngày 18/11/2020, đấu giá lô máy tiện, máy chiếu, máy tính, điều hòa tại Hà Nội ảnh 1