(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Sở Tài chính tỉnh An Giang (Số 05/10 Lê Quý Đôn, P. Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang), như sau:

- Xe mô tô 02 bánh đã qua sử dụng. Giá khởi điểm: 4.225.000đồng.

- Lô Vàng thỏi và vàng trang trang sức các loại: 24K, 18K. Giá khởi điểm: 9.138.715.305đồng.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 15/11/2019.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm trương bày hình ảnh về tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: ngày 13 và 14/11 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản.

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

01 XE MÔ TÔ 2 BÁNH ĐÃ QUA SỬ DỤNG

STT

QĐ. THA

TÊN HÀNG HÓA

CL

ĐVT

SL

ĐƠN

THÀNH

SỐ, NGÀY

GIÁ

TIỀN

SƠ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG

4.225.000

1

233/QĐ-CTHADS ngày 04/6/2019

Xe mô tô 02 bánh nhãn hiệu Honda; số loại Dream 100, dung tích: 97cm3; số máy C100ME-5032365, số khung: C100M-5032365, màu sơn Nho.

đqsd (25%)

chiếc

1

4.225.000

4.225.000

TỔNG CỘNG

4.225.000

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

LÔ : VÀNG THỎI VÀ VÀNG TRANG SỨC CÁC LOẠI: 24K, 18K

STT

Danh mục

Số lượng

Tổng khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

(lượng)

mua vào

(đồng)

(đồng/lượng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4x3)

I

Vàng 24K

7,18

281.478.345

1

Dây chuyền (95%)

10 sợi

2,944

39.092.500

115.088.320

2

Lắc tay (95%)

9 chiếc

3,185

39.092.500

124.509.613

3

Nhẫn (97%)

7 chiếc

0,965

39.915.500

38.518.458

4

Mặt dây chuyền hình mỏ neo (95%)

1 cái

0,086

39.092.500

3.361.955

II

Vàng 18K

6,12

78.468.790

1

Lắc tay (25%)

4 chiếc

1,737

10.287.500

17.869.388

2

Nhẫn (25%)

2 chiếc

0,239

10.287.500

2.458.713

3

Bông tai (25%)

2 chiếc

0,223

10.287.500

2.294.113

4

Dây chuyền (25%)

18 sợi

2,414

10.287.500

24.834.025

5

Các loại khác, gồm: 02 dây đeo tay, 01 dây đeo chân, 06 dây chuyền, 03 chiếc bông tai, 01 mặt dây chuyền

13 món

1,507

20.579.000

31.012.553

(hình tròn, móc, đoạn, vụn,…) 50%

III

Vàng 24K 99,99%

8 thỏi

213,3358

8.778.768.170

1

Số seri: V659208

1 thỏi

26,6672

41.150.000

1.097.355.280

2

Số seri: V659212

1 thỏi

26,6672

41.150.000

1.097.355.280

3

Số seri: V659216

1 thỏi

26,6666

41.150.000

1.097.330.590

4

Số seri: V659493

1 thỏi

26,6674

41.150.000

1.097.363.510

5

Số seri: V659496

1 thỏi

26,6666

41.150.000

1.097.330.590

6

Số seri: V659500

1 thỏi

26,6670

41.150.000

1.097.347.050

7

Số seri: V647410

1 thỏi

26,6672

41.150.000

1.097.355.280

8

Số seri: V647417

1 thỏi

26,6666

41.150.000

1.097.330.590

Tổng giá trị (I+II+III):

9.138.715.305