(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt, địa chỉ: Tầng 1&2, số 12 Lô B8, khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, Địa chỉ: Phố Lê Hoàn 1 phường Điên Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 18/11/2019, tại tầng 3 tòa nhà Marine Office, số 306c đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Là Quyền sử dụng đất (đợt 1) khu dân cư thuộc dự án Khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa (MBQH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 kèm theo Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) với tổng diện tích khu đất đấu giá là 26.533,0 m2, trong đó:

a) Diện tích đất ở tính thu tiền sử dụng đất là 17.232,7 m2, gồm 164 lô đất (Đất ở biệt thự: lô BT-A:1, lô BT-A:10; Đất ở liền kề: Từ lô LK-A:1 đến lô LK-A:57; từ lô LK-B:1 đến lô LK-B:28; từ lô LK-B:38 đến lô LK-B:56; từ lô LK-C:1 đến lô LK-C:58)

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 50 năm; Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

b) Diện tích đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là 9.300,3 m2

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Người trúng đấu giá không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi người trúng đấu giá đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, người trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao cho địa phương quản lý.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá:

5.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 121.273.948.256 đồng (Một trăm hai mốt tỷ, hai trăm bảy ba triệu, chín trăm bốn tám nghìn, hai trăm năm sáu đồng).

5.2. Tiền đặt trước: 24.254.790.000 đồng/01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Hai mươi bốn tỷ, hai trăm năm bốn triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng trên 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

5.3. Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá là 4.000.000đồng/01 bộ hồ sơ (Bốn triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

5.4. Bước giá: Bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản; bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 31/10/2019 đến hết ngày 15/11/2019 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm xem tài sản: Tại khu đất đấu giá phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa.

6.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 31/10/2019 đến hết ngày 15/11/2019 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Tầng 3 tòa nhà Marine Office, số 306c đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

6.3. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Người tham gia đấu giá là doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã có vốn pháp định đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

6.4. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá;

b) Điều kiện về vốn, năng lực tài chính: Người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình (vốn chủ sở hữu) để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư; Đồng thời phải đáp ứng cho tất cả các dự án mà người tham gia đấu giá đang thực hiện.

- Có cam kết cho vay đủ vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, tài chính đối với phần tài chính còn lại trong tổng mức đầu tư của dự án ngoài vốn chủ sở hữu dành để thực hiện dự án này.

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; có phương án đầu tư xây dựng khả thi, hiệu quả.

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất do Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xác định nội dung này thông qua kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các dự án; Không nợ đọng tiền sử dụng đất với ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

d) Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá;

đ) Trường hợp liên danh đứng tên chung tham gia đấu giá, các nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận, cam kết vốn tham gia trong liên danh, quy định rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

6.5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/11/2019 đến hết ngày 15/11/2019 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt, số tài khoản: 1300201236571 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thăng Long và phải đảm bảo báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt trước 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2019. Nếu quá thời hạn trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Sao Việt thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

6.6. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại Tầng 3 Tòa nhà Marine Office, số 306c đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 31/10/2019 đến hết ngày 15/11/2019 (trong giờ hành chính).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn gói toàn bộ 164 lô đất ở nêu trên theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Marine Office, số 306c đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0964.901.864/ 024.665.053.60.