(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Quốc tế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2021 do Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền như sau:

Xe ô tô 5 chỗ TOYOTA đã hết khấu hao, niên hạn sử dụng; Năm sử dụng: Năm 2000; KM sử dụng: 355446; Tình trạng xe: Xe hỏng không lưu hành.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 18/10/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 18/10/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 18/10/2021, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại Hà Nội ảnh 3