(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển Đô thị Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Tài sản thu hồi gồm bàn làm việc, tủ gỗ, tủ sắt... (Có danh sách chi tiết đính kèm).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển Đô thị Đà Nẵng

Ngày 18/10/2021, đấu giá tài sản thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 18/10/2021, đấu giá tài sản thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 18/10/2021, đấu giá tài sản thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 18/10/2021, đấu giá tài sản thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 4