(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2021 do Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Trung Bộ ủy quyền như sau:

- Sắt thép tổng hợp, bao gồm: Cần phao, dấu hiệu đỉnh, lồng đèn, ma ní, mắt may, xích rùa, xích phao, biển số phao, vành bảo hiểm, sắt thép thu hồi từ sửa chữa phao và phương tiện thủy (Bị rỉ, móp méo, không còn khả năng sử dụng), khối lượng 8.300 kg. Giá khởi điểm tài sản 9.500 đồng/kg (Giá đã bao gồm thuế GTGT). Giá khởi điểm thành tiền 78.850.000 đồng - Khối lượng đấu giá tài sản là khối lượng tạm tính, khối lượng chính thức khi bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá là khối lượng cân thực tế nhân cho kết quả đấu giá thành. Người trúng đấu giá chịu chi phí cân, bốc xếp, vận chuyển.

Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Trung Bộ

Ngày 18/10/2021, đấu giá sắt, thép tổng hợp tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 18/10/2021, đấu giá sắt, thép tổng hợp tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 18/10/2021, đấu giá sắt, thép tổng hợp tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 18/10/2021, đấu giá sắt, thép tổng hợp tại thành phố Đà Nẵng ảnh 4