(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 163-1, tờ bản đồ số 4, phường Thủy Dương (nay là số 2/82 đường Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Diện tích: 120 m2 , mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: lâu dài; Nhà ở: Cấp 3, 02 tầng, diện tích xây dựng: 96 m2, diện tích sàn: 199,5m2.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4