(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2021 như sau:
Ngày 18/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Thanh Xuân, Hà Nội ảnh 1