(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2021 do Bệnh viện Đa khoa Cái Nước ủy quyền như sau:

Tài sản công vào mục đích cho thuê tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, giai đoạn 2019-2023 là Mặt bằng Bến giữ xuồng, diện tích 40m2.

Bệnh viện Đa khoa Cái Nước

Ngày 18/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau ảnh 1
Ngày 18/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau ảnh 2