(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh An Giang (địa chỉ: Số 05 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), như sau:

Khu đất Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm An Giang, tọa lạc tại đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang:

- Diện tích: 87m2 đất, thuộc thửa đất số 258; tờ bản đồ số 13 (theo Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 08/3/2016).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao quyền sử dụng đất có thu tiền.

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

- Các tiêu chí cơ bản về quản lý xây dựng:

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 10 tầng.

+ Mật độ xây dựng tối đa: 100%.

+ Chỉ giới xây dựng so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Trãi:

Chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ (tức công trình xây dựng cách tim đường Nguyễn Trãi 13,6m) nếu công trình có chiều cao < 28m.

Trường hợp công trình xây dựng > 28m thì tầng có cao độ 28m trở lên lùi tối thiểu 6m so với chỉ giới xây dựng.

- Độ vươn ban công tối đa: 1,4m (trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng).

Giá khởi điểm: 10.580.418.000đồng (Mười tỷ năm trăm tám mươi triệu bốn trăm mười tám ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Theo điều 7 Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh An Giang, trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

* Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 15/10/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 03 và 04/10 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.