(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) của 16 lô đất tại dự án Khu dân cư Tây Nam đường Võ Chí Công tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Ninh đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau: 

Stt

Ký hiệu lô đất

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Diện tích (m2)

Hệ số

Đơn giá (đồng)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Lô A1

25

7

175

1

2.700.000

472.500.000

94.000.000

2

Lô A2

25

7

175

1

2.700.000

472.500.000

94.000.000

3

Lô A3

25

7

175

1

2.700.000

472.500.000

94.000.000

4

Lô A4

25

7

175

1

2.700.000

472.500.000

94.000.000

5

Lô A5

25

7

175

1

2.700.000

472.500.000

94.000.000

6

Lô A6

25

7,98

199,5

1,2

2.700.000

646.380.000

129.000.000

7

Lô A7

25

8,86

221,5

1,2

2.700.000

717.660.000

143.000.000

8

Lô A8

25

7,5

187,5

1

2.700.000

506.250.000

101.000.000

9

Lô B1

25

7,5

187,5

1

2.700.000

506.250.000

101.000.000

10

Lô B2

25

7,5

187,5

1

2.700.000

506.250.000

101.000.000

11

Lô B3

25

7,5

187,5

1

2.700.000

506.250.000

101.000.000

12

Lô B4

25

7

175

1

2.700.000

472.500.000

94.000.000

13

Lô B5

25

7

175

1

2.700.000

472.500.000

94.000.000

14

Lô B6

25

7

175

1

2.700.000

472.500.000

94.000.000

15

Lô B7

18

8

144

1

2.700.000

388.800.000

77.000.000

16

Lô B8

18

7,8

140,4

1

2.700.000

379.080.000

75.000.000

Tổng cộng

2855,4

7.936.920.000

1.580.000.000

Tổng giá khởi điểm: 7.936.920.000 (Bảy tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn). Bước giá được áp dụng cho 16 lô đất.

3. Phí tham gia đấu giá:

- Lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng có mức thu phí hồ sơ là: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất

- Lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng có mức thu phí hồ sơ là: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất

4. Đơn vị chủ tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Ninh

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp liên tục từng vòng theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty để sắp xếp.

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 17h00 ngày 15/10/2019.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, tiền đặt trước (trong giờ hành chính): từ 08h00 đến 17h00 ngày 15/10/2019.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ:

+ Trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Ninh

+ Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung

* Địa điểm nộp hồ sơ: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Ninh.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoản số 56210002133953 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Quảng Nam.

- Địa điểm xem tài sản: Khu dân cư Tây Nam đường Võ Chí Công tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh.

7. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08h30 phút ngày 18/10/2019, tại Hội trường UBND thị trấn Phú Thịnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: 0869 143999 hoặc Vương 0935 080646.