(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2019 do UBND huyện Đông Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đông Sơn, Khối 3, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 37 lô đất thuộc MBQH số 770 ngày 27/03/2019 khu dân cư xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí khu đất: xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Tổng diện tích 37 lô lô đất đấu giá là: 5.886,2 m2;

Diện tích và số lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở (xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch được duyệt.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Giao lâu dài

* Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 3534 201 026 325 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - chi nhánh Ba Đình. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá.

- Số tiền đặt trước: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 18/10/2019 (trong giờ hành chính).

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Đông Minh, huyện Đông Sơn (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá)

6. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/10/2019 đến hết ngày 04/10/2019 tại UBND xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá:

+ Từ ngày 03/10/2019 đến 15 giờ 30 phút ngày 18/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên.

+ Từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 17/10/2019 (trong giờ hành chính) tại UBND xã Đông Minh.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/10/2019 tại UBND xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá theo 01m2 đất để tính giá trị quyền sử dụng cho cả lô đất.

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (đấu 01 vòng duy nhất)

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông báo này.

DANH MỤC CÁC LÔ ĐẤT Ở XÃ ĐÔNG MINH, HUYỆN ĐÔNG SƠN

(MBQH SỐ 770 NGÀY 27/03/2019)

TT

Kíhiệu

Diện tích
(m2)

Đơn giá
(đồng/m²)

Giá khởi điểm để
tổ chức đấu giá
(đồng/lô)

Tiền đặt trước/01 hồ sơ
(đồng)

Phí đăng ký tham gia đấu giá

1

B:01

205,40

2.400.000

492.960.000

50.000.000

200.000

2

B:02

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

3

B:03

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

4

B:04

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

5

B:05

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

6

B:06

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

7

B:07

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

8

B:08

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

9

B:09

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

10

B:10

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

11

B:11

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

12

B:12

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

13

B:13

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

14

B:14

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

15

B:15

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

16

B:16

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

17

B:17

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

18

B:18

174,00

2.400.000

417.600.000

30.000.000

200.000

19

B:19

200,00

2.000.000

400.000.000

30.000.000

200.000

20

C:01

204,80

2.400.000

491.520.000

50.000.000

200.000

21

C:02

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

22

C:03

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

23

C:04

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

24

C:05

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

25

C:06

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

26

C:07

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

27

C:08

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

28

C:09

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

29

C:10

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

30

C:11

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

31

C:12

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

32

C:13

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

33

C:14

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

34

C:15

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

35

C:16

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

36

C:17

154,00

2.000.000

308.000.000

30.000.000

200.000

37

C:18

174,00

2.400.000

417.600.000

30.000.000

200.000

Tổng cộng

5.886,2

12.075.680.000