(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2019 do UBND xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên ủy quyền như sau:

Người có tài sản: UBND xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất công ích để cho thuê đất (05 năm) thuộc các thửa đất số: 166, 167, 168, 198, 199, 220, 391, tờ bản đồ số 45. Tổng diện tích: 150.099,9 m2. Trả tiền hàng năm.

Đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 21/09/2019 đến ngày 15/10/2019.

Thời gian đấu giá: 09 giờ 00, ngày 18/10/2019 tại Hội trường - Uỷ ban nhân dân xã Tân Định.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Giá khởi điểm (1 năm): 110.892.505 đồng. Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ đấu giá: 5.000.000 đồng/hồ sơ.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ điện thoại số: 0251.6250084.