(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2019 do Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt. Địa chỉ: số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi. Địa chỉ: Xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên tài sản: Cho thuê diện tích bán hàng đối với 14 ki ốt tại Chợ Tịnh Thiện, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi (Chi tiết tại Danh mục đính kèm).

- Nơi có tài sản: Chợ Tịnh Thiện, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: 52.560.000 đồng/ki ốt.

- Tiền đặt trước: 7.900.000 đồng/ki ốt.

- Tiền hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: 07 và 08/10/2019.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 15/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút, ngày 18/10/2019.

- Địa điểm đấu giá: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thiện.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng đăng ký: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê diện tích bán hàng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì có quyền đăng kí tham gia đấu giá.

- Địa điểm đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký tại:

+ Trụ sở UBND xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi;

+ Công ty Đấu giá Hợp Danh Phát Đạt, địa chỉ: số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0965.663.117. 

DANH MỤC TÀI SẢN

STT

Tài sản

Diện tích

(m2)

Thời hạn thuê

(năm)

Giá khởi điểm

(đồng/1 ki-ốt)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền hồ sơ

(đồng)

1

Ki-ốt số 1

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

2

Ki-ốt số 2

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

3

Ki-ốt số 3

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

4

Ki-ốt số 4

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

5

Ki-ốt số 5

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

6

Ki-ốt số 6

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

7

Ki-ốt số 7

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

8

Ki-ốt số 8

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

9

Ki-ốt số 9

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

10

Ki-ốt số 10

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

11

Ki-ốt số 11

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

12

Ki-ốt số 12

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

13

Ki-ốt số 13

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

14

Ki-ốt số 14

15,00

10

52.560.000

7.900.000

150.000

Tổng cộng

735.840.000

110.600.000

2.100.000