(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2019 do Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thủ Thừa ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm

1.1. Tài sản đấu giá: Các cây cừ Tràm sau khi phát hoang tuyến đường dây110Kv đấu nối trạm nâng áp 22/110Kv Solar Park 01 vào trạm An Thạnh tại khu vực Khu công nghệ Môi trường xanh.

- Chủng loại: cây Tràm >7 năm tuổi.

- Số lượng: 27.077 cây trong đó:

+ Tràm cừ: 26.707 cây (loại 1: 11.477 cây, loại 2: 3.193 cây, loại 3: 12.037 cây);

+ Tràm bông vàng: 370 cây (loại 5m: 113 cây, loại 6m: 107 cây, loại 2m: 150 cây).

1.2. Giá khởi điểm: 556.676.000 đồng (Năm trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

1.3. Nơi có tài sản đấu giá: tại khu vực Khu công nghệ Môi trường xanh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Lệ phí trước bạ và các loại chi phí khác phát sinh (nếu có) do Người mua chịu.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thủ Thừa tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản liên tục trong 02 ngày làm việc ngày 14/10/2019 và ngày 15/10/2019. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày thông báo niêm yết đến 11 giờ ngày 15/10/2019 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi (Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước 

4.1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4.2. Tiền đặt trước: 111.000.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản doanh nghiệp đấu giá tư nhân thắng lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank CN Long An - Phòng GD Tân An, thời gian nộp hạn cuối đến 16 giờ ngày 15/10/2019.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày thông báo, niêm yết đến 11 giờ ngày 15/10/2019 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp).

- Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc giấy phép kinh doanh.

- Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (trường hợp đăng ký thay hoặc đấu giá thay).

5.3. Điều kiện tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

5.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua và lập bộ hồ sơ đấu giá nộp tại địa điểm đăng ký theo thời gian quy định của thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá được tổ chức vào lúc 09 giờ, ngày 18/10/2019 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng kết hợp 2 hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (vòng 1) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (vòng 2); Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Phòng TC-KH huyện Thủ Thừa địa chỉ: Khu phố Cầu Xây, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Người có nhu cầu liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696, để biết thêm chi tiết./.