(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm kiểm định xây dựng Bình Thuận ủy quyền vào ngày 18/10/2018 như sau:
Ngày 18/10/2018, đấu giá cho thuê quyền sử dụng chung cư tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận ảnh 1
Ngày 18/10/2018, đấu giá cho thuê quyền sử dụng chung cư tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận ảnh 2
Ngày 18/10/2018, đấu giá cho thuê quyền sử dụng chung cư tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận ảnh 3