(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/1/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc Dự án: Khép kín khu dân cư thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hoà

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; (0257)3578935; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa. Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá: Quyền sử dụng đất thuộc dự án Khép kín khu dân cư thôn Phú Thuận (đối diện nhà ông Dương Dụ), xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hoà gồm:

STT

Tên lô đất

Diện tích (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiềnhồ sơ (đồng)

Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)

1

Q 09

158,9

ONT

479.242.400

40.000.000

200.000

5.000.000

2

Q 10

152,7

ONT

460.543.200

40.000.000

200.000

5.000.000

3

Q 11

146,4

ONT

441.542.400

40.000.000

200.000

5.000.000

4

Q 12

140,2

ONT

422.843.200

40.000.000

200.000

5.000.000

5

Q 13

133,9

ONT

403.842.400

40.000.000

200.000

5.000.000

6

Q 15

130,1

ONT

362.198.400

40.000.000

200.000

4.000.000

7

Q 16

134,3

ONT

373.891.200

40.000.000

200.000

4.000.000

8

Q 17

138,6

ONT

385.862.400

40.000.000

200.000

4.000.000

9

Q 18

142,8

ONT

397.555.200

40.000.000

200.000

4.000.000

10

Q 19

147,0

ONT

409.248.000

40.000.000

200.000

5.000.000

11

Q 20

149,8

ONT

417.043.200

40.000.000

200.000

5.000.000

TỔNG CỘNG

1.574,7

4.553.812.000

440.000.000

2.200.000

51.000.000

a) Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số: 01/2018, tỷ lệ: 1/1000 do Công ty TNHH Đo Đạc Thảo Vy đo vẽ tháng 6 năm 2018, được Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám kiểm tra ngày 10/7/2018.

b) Thông số quy hoạch: Theo giấy phép quy hoạch số 12/GPQH ngày 12/6/2018 của UBND huyện v/v cấp phép quy hoạch dự án: Khép kín khu dân cư thôn Phú Thuận (đối diện nhà ông Dương Dụ), xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa; trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

+ Chỉ giới đường đỏ trùng ranh giới khu đất;

+ Chỉ giới xây dựng: Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 3m.

+ Mật độ xây dựng: 80%;

c) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

d) Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

d) Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT)

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h00’ ngày 18 tháng 01 năm 2020 tại Hội trường UBND xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 10 tháng 01 năm 2020 đến 17h00’ ngày 16 tháng 01 năm 2020 tại khu đất thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 10 tháng 01 năm 2020 đến 17h00’ ngày 16 tháng 01 năm 2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa.

3. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 10 tháng 01 năm 2020 đến 17h00’ ngày 16 tháng 01 năm 2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.