(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/4/2019 do Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi. Đ/c: Số 15, Đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi;

Người có tài sản: Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đ/c: Số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng 3 xe TOYOTA, nhãn hiệu COASTER và LANDCRUISER, từ 8 đến 30 chỗ ngồi.

Giá khởi điểm: 252.575.750 đồng. Tiền đặt trước: 50 triệu đồng.

Nơi có tài sản: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đăng ký, nộp hồ sơ, bỏ phiếu trả giá: Đến ngày 15/04/2019.

Đấu giá: Ngày 18/04/2019 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến Trung tâm. Đ/c: Số 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 3837266.