(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/01/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Là QSD 18 lô đất ở tại MB số 2122/QĐ - UBND ngày 09/10/2018 xã Ngọc Phụng.

2. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ. 

3. Thời gian, địa điểm, thu hồ sơ và thu tiền đặt trước:

- Thời gian bán và thu hồ sơ: Từ ngày 25/12/2018 đến ngày 14/01/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: UBND xã Ngọc Phụng và Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân.

- Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản Công ty: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 16/01/2019 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá: Thời gian từ 08h00 sáng Thứ 6, ngày 18/01/2019. Địa điểm tổ chức: UBND xã Ngọc Phụng.

Khách hàng muốn biết chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân. Số điện thoại: 0919.548.822.