Ngày 17/6/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Đại học Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh)

(BĐT) - Trường Đại học Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2020 như sau:

Về việc mời tham gia đấu giá thuê mặt bằng Khu cà phê công viên tại Trường Đại học Trà Vinh

 Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ cho sinh viên và viên chức – giảng viên của Trường cũng như tạo vẻ mỹ quan trong khuôn viên nhà trường, Trường Đại học Trà Vinh mời các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá thuê mặt bằng xây dựng Khu cà phê công viên tại Trường Đại học Trà Vinh như sau:

  1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

  1.1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh.

  1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường Đại học Trà Vinh.

  2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản:

2.1. Tài sản bán đấu giá: Cho thuê mặt bằng bán nước giải khát, Diện tích nhà 250m2; mặt bằng sân 600m2.

2.2. Số lượng: 01 khu.

2.3. Chất lượng: còn 50%. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện đầu tư cải tạo theo bản vẽ thiết kế được Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt (bản vẽ được phát hành khi mua hồ sơ mời đấu giá).

2.4. Nơi có Tài sản: Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hinh thức đấu giá: bỏ phiếu giá trực tiếp. Số lượt đấu giá: 03 lượt (03 lượt bỏ phiếu).

  - Phương thức đấu giá: trả giá lên.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 09 giờ 00, ngày 17/6/2020.

  - Địa điểm tổ chức đấu giá: tại phòng Quản trị - Thiết bị Trường Đại học Trà Vinh, số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh.

5. Thời gian, địa điểm xem mặt bằng cho thuê:

- Thời gian: từ ngày 01/6/2020 đến ngày 15/6/2020 trong giờ hành chính.

- Địa điểm: Trường Đại học Trà Vinh, số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh.

6. Giá khởi điểm, thời gian cho thuê mặt bằng, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Thời gian cho thuê mặt bằng: 05 năm.

- Giá khởi điểm: 7.200.000 đồng/tháng (bảy triệu hai trăm ngàn đồng/ tháng).

- Bước giá: 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 7.200.000 đồng (bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 300.000 đồng 01 bộ hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 01/6/2020 đến ngày 15/6/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghĩ và ngày lễ theo quy định).

- Địa điểm bán hồ sơ: tại phòng Quản trị - Thiết bị Trường Đại học Trà Vinh, số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 01/6/2020 đến ngày 15/6/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghĩ và ngày lễ theo quy định).

- Điều kiện đăng ký:

+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ giải khát (bản sao có công chứng);

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh nước giải khát.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Nộp đơn xin tham gia đấu giá trực tiếp (Đơn xin tham gia đấu giá theo mẫu được phát hành khi mua hồ sơ đấu giá).

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

Ghi chú:

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả thuế, phí, lệ phí, chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thu phí; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ: Phòng Quản trị - Thiết bị tại Khu I - Trường ĐHTV; Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, Số điện thoại: 0294.3855.246 (146).

Chuyên đề