Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/3/2022 do Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Á

Địa chỉ: Phòng 301, Lầu 3 Số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903750388

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 358 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 09:00 16/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 23/02/2022 - 16:30 14/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á, địa chỉ: Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM, điều kiện tham giua đấu giá được quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 17/03/2022

Địa điểm: Tầng 1 số 171 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Chuyên đề

Kết nối đầu tư