Ngày 17/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2022 do Agribank Chi nhánh Tân Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 028.22455120

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Tân Bình. Bên được ủy quyền: Agribank AMC LTD

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất tại thửa 1104, tờ bản đồ số 5, địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

thửa 1104, tờ bản đồ số 5, Khu phố 1, Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

62,047,000,000

6,204,700,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 16/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/10/2022 - 17:00 14/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký tham gia đấu giá. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 17/11/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư