Ngày 17/11/2022, đấu giá cáp đồng cũ, thu hồi tại, tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2022 do Viễn thông Bắc Giang ủy quyền như sau:

Tên/địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tên/địa chỉ người có tài sản đấu giá: Viễn thông Bắc Giang. Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Tài sản đấu giá: Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Giang.

Giá khởi điểm: 4.555.100.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng). Giá đã bao gồm thuế GTGT.

Tiền đặt trước: 900.000.000 đồng (bằng chữ: Chín trăm triệu đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày 07/11/2022 đến 11/11/2022. Địa điểm: Tại kho của Trung tâm Viễn thông thành phố Bắc Giang.

Thời gian, địa điểm bán/nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 09 giờ 00, ngày 28/10/2022 đến 16 giờ 00, ngày 14/11/2022 tại trang đấu giá trực tuyến daugiabtn.com hoặc Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam hoặc Văn phòng Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, số 6/5 PhạmVăn Hai, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/11 đến 16 giờ 00, ngày 16/11/2022.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 09 giờ 00 đến 10 giờ 00, ngày 17/11/2022 tại trang đấu giá trực tuyến (daugiabtn.com) của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư